ALP Ehitus

Ettevõtest

ALP Ehitus tagab ehitus-, remondi- ja viimistlustööde kvaliteetse teostamise.

Valides ALP Ehituse alltöövõtjaks, võite väga heas tulemuses kindel olla. Teeme oma tööd pühendumusega, pidades alati kinni kokkulepitud tähtaegadest. Suhtume ühtviisi täie tõsidusega nii suurtesse objektidesse kui ka väiksematesse projektidesse - meie jaoks ei ole üheski töös vähetähtsaid detaile.

ALP Ehitus

Järgime oma töö kõikides etappides täpselt projekti nõudeid, ehitusnormatiive, ohutustehnika-, tööturvalisuse- ja tuleohutuseeskirju ning keskkonnakaitse- reegleid.

ALP Ehitusel on kaasaegne tehniline baas ja kvalifitseeritud professionaalidest koosnev meeskond. Vajadusel kaasame oma tiimi lisaeksperte, et iga projekt saaks teostatud parimal võimalikul viisil.

Oma tegevuse algusest alates, 2007. aastal, oleme osalenud üle kahekümne korrusmaja ehitus- ja remonttöödel Eestimaa erinevais paigus.